Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Praktyczne Informacje dla Pacjentów > Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pokój: 2001  (poziom1)

Telefon: 81 71 85 115

 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek    7.30-15.00
Wtorek           7.30-15.00
Piątek           11.00-15.00

     


Pełnomocnik ds. Pacjenta czuwa na przestrzeganiem praw pacjenta, a w szczególności:

1.  Monitoruje przestrzeganie praw pacjenta,
2. Służy pomocą pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym – wskazuje tryb interwencji w przypadku naruszania praw pacjenta w Szpitalu,
3.  Przyjmuje skargi pacjentów i ich przedstawicieli ustawowych dotyczące udzielanych w Szpitalu świadczeń zdrowotnych,
4.  Podejmuje działania interwencyjne związane z realizacją praw pacjenta w Szpitalu,
5.  Współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz przestrzegania praw pacjenta,
6. Współpracuje z Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej i Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych,
7.  Współpracuje z mediami w zakresie przestrzegania praw pacjenta.