Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Komórki Organizacyjne > Komórki organizacyjne podl. Dyr. Nacz.
Komórki organizacyjne podlegające Dyrektorowi Naczelnemu

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Pełnomocnik ds.  Systemu Jakości w obszarze Rentgenodiagnostyki

Inspektor ds. BHP - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Audytor Wewnętrzny

Biuro Dyrekcji, Rzecznik Prasowy

Dział Kadr i Płac:

  • Sekcja Płac
  • Sekcja Kadr

Radca Prawny

Stanowisko ds. Organizacyjno-Prawnych, Biuro Obsługi Rady Społecznej

Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej - Pełnomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych

Inspektor P. Poż.

Kapelan