Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Część Medyczna > Poliklinika (Poradnie Specjalistyczne)
Poliklinika (Poradnie Specjalistyczne)

Kierownik Polikliniki :

dr n. med. Magdalena Chrościńska - Krawczyk

Pielęgniarka Koordynująca Polikliniki :

dr n. med. Iwona Czerwińska Pawluk

tel. 81 71 85 273

Rejestracja Telefoniczna > WEJŚCIE

Poliklinika jest pierwszą uruchomioną jednostką organizacyjną Uniwersyteckiego  Szpitala Dziecięcego (do 15.09.2014 r. - Dziecięcego Szpitala Klinicznego). Aktualnie działające w niej wysokospecjalistyczne poradnie udzielają około 80 tysięcy porad miesięcznie dla potrzeb całego środkowowschodniego regionu Polski.

Poradnie pulmunologiczne i alergologiczne korzystają z Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, poradnie neurologiczne pracują w łączności z Pracownią EEG (gdzie istnieje możliwość wykonania zapisu EEG w czasie snu – rzadkie i czasochłonne badanie), zaś Poradnia Nefrologiczna z Pracownią Urodynamiczną. Poradnia Laryngologiczna współdziała z zespołem Poradni Logopedycznej, Audiologicznej i Foniatrycznej. Poradnia Gastroenterologiczna posiada Pracownię Endoskopową, a Poradnia Genetyczna – Pracownię Cytogenetyczną. Wszystkie pracownie wyposażone są w sprzęt medyczny najnowszej generacji. Działają też poradnie kardiologiczne z echokardiografią, kompleks poradni ortopedycznych i chirurgicznych.

Jako jedyne w regionie istnieją poradnie: Onko- i Hematologiczna, Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci chorych na cukrzycę oraz Poradnie Schorzeń Tkanki Łącznej, Patologii Noworodków i Niemowląt, Poradnie Psychologiczne i Poradnia Psychosomatyczna. Aktualnie organizowana jest Poradnia Przeciwbólowa i Preanestezjologiczna.

Na terenie Polikliniki podejmowanych jest szereg działań służących promocji zdrowia, np. : Poradnia dla Dzieci i Matek Chorych na Cukrzycę, Lubelska Szkoła Dzieci Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne.

Poszczególne poradnie dysponują sprzętem medycznym umożliwiającym przeprowadzenie badań w warunkach ambulatoryjnych, co pozwala uniknąć stresów i niepokoju związanego z pobytem dziecka w szpitalu. Praca poszczególnych poradni odbywa się zawsze w łączności z odpowiednimi klinikami specjalistycznymi.


PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

 • Alergologiczna

- z Gabinetem Testów i Odczulań
- z Gabinetem Inhalacji
- z Gabinetem Rhinomanometrii
- z Gabinetem Spirometrii
- z Punktem Szczepień Zalecanych

 • Audiologiczna

- z Pracownią Badań Potencjału Słuchu

- z Pracownią Audiologiczną

 • Chirurgiczna
 • Diabetologiczna
 • Endokrynologiczna
 • Foniatryczna
 • Gastroenterologiczna

- z Pracownią Endoskopową

 • Genetyczna

- z Pracownią Cytogenetyczną

 • Ginekologiczna dla Dziewcząt
 • Hematologiczno – Onkologiczna
 • Kardiologiczna

- z Pracownią EKG
- z Pracownią Holtera
- z Pracownią ECHO-kardiografii
- z Pracownią Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia

 • Otolaryngologiczna

- z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego (rhinomanometria)

 • Logopedyczna i Surdologopedyczna

- z unikalnym wyposażeniem elektronicznym dla dzieci z kombinowaną wadą słuchu i mowy

 • Nefrologiczna

- z Pracownią Urodynamiczną

 • Neurologiczna

- z Pracownią EEG
- z Pracownią EMG

 • Ortopedyczna
 • Patologii Noworodków i Niemowląt

 

 • Psychologiczna
 • Pulmonologiczna

- z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego (spirometria)

 • Rehabilitacyjna
 • Reumatologiczna
 • Zdrowia Psychicznego