Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Wydarzenia > Wydarzenia w roku 2006
Wydarzenia w roku 2006

Podziękowania dla PZU Życie S.A.2006-12-22 10:47
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie składa serdeczne podziękowania PZU Życie S.A. za dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do monitorowania diagnostyki laboratoryjnej i rentgenowskiej, zakażeń szpitalnych oraz gospodarki leków. W trudnym okresie dla wszystkich jednostek ochrony zdrowia, sprzęt pomaga w sprawnym funkcjonowaniu Szpitala.
Dziękujemy za pomoc w dofinansowaniu zakupu.


Dyrektor
Dziecięcego Szpitala Klinicznego
dr n. med. Jerzy Szarecki


Szczegóły

18 grudnia 2006 r. - Spotkanie Opłatkowe pracowników i sympatyków ochrony zdrowia Lubelszczyzny2006-12-20 08:34
Po raz kolejny, przed Świętami Bożego Narodzenia w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie, odbyło się Spotkanie Opłatkowe pracowników i sympatyków ochrony zdrowia Lubelszczyzny.
Szczegóły

Przekazanie sprzętu i aparatury przez Stowarzyszenie Przyjaciół DSK2006-10-31 08:52
Powołane w czerwcu 2004 r. Stowarzyszenie Przyjaciół DSK p.n. „I Ty możesz pomóc choremu dziecku”, jako organizacja pożytku publicznego, ma na celu m.in. wspieranie działań Dziecięcego Szpitala Klinicznego w pozyskiwaniu nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego oraz środków finansowych na ich zakup.
Szczegóły

Ranking „Bezpieczny Szpital” edycja 20062006-10-25 08:31
24 października 2006 r. w redakcji dziennika „Rzeczpospolita” w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień dla dyrektorów najlepszych polskich szpitali.
Szczegóły

Przekazanie aparatury medycznej od Fundacji Polish Gift of Life2006-08-18 14:56
W dniu 18 sierpnia 2006 r. Pan Peter Papiewski (Public Relations) w imieniu Prezesa i członków Fundacji Polish Gift of Life, Inc., z Albertson w Nowym Jorku (Caroline Kowalczyk - President, Henry Golis - Vice President, Priscilli Szachach, Jadwigi i Teda Gapinskich, Johna Króla i pozostałych członków Fundacji) uroczyście przekazał Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie aparaturę medyczną w postaci inkubatora zamknietego, pulsoksymetru, materaca do fototerapii i pomp infuzyjnych na ogólną kwotę 80.464 zł.
Szczegóły

XXI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne2006-07-10 14:54
Występy zespołów ludowych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym stały się już tradycją. W tym roku w ramach XXI Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych im. Ignacego Wachowiaka mieliśmy zaszczyt gościć: Zespół Tańca Ludowego VOLYNYANOCHKA - z Ukrainy, Zespół Tańca Ludowego BORÓKA - z Rumunii, Grupę KOREANA TRADITIONAL ART. COMPANY - z Korei, Zespół Folklorystyczny POLESZUKI - z Białorusi oraz Grupę TAPIOMENTE TANCEGYUTTES - z Węgier.
Szczegóły

Dzień Dziecka w DSK2006-06-01 15:52
1 czerwca jest dniem wyjątkowym dla wszystkich dzieci, dlatego też jest on zawsze bardzo uroczyście obchodzony w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, którego mali pacjenci zmuszeni są przebywać w tym szczególnym czasie z dala od swoich domów i rodzin.
Szczegóły

Wręczenie CERTYFIKATU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:20002006-04-25 12:11
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie wdrażanie działań pro jakościowych rozpoczął już w roku 2000, zgodnie z wytycznymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, co potwierdzone zostało kolejnymi certyfikatami akredytacyjnymi z 2000, 2002 i 2005 roku. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001 było logiczną kontynuacją tego procesu. W pojęciu "System Zarządzania Jakością" jakość należy rozumieć jako wszystko to, co można jeszcze poprawić w dotychczasowym funkcjonowaniu. Przewodnią ideą, która towarzyszyła wdrażaniu systemu zarządzania jakością było położenie nacisku na zmiany dotychczasowych sposobów działania w obszarach zarządzania organizacją, zarządzania finansami, infrastrukturą oraz zakupach: usług i materiałowych.
Szczegóły

Wyróżnienie dla Prof. dr hab. n. med. Macieja Latalskiego2006-02-14 14:00
Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie pn. "I Ty możesz pomóc choremu dziecku" oraz Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie przyznało honorowemu członkowi Stowarzyszenia Przyjaciół DSK - prof. dr hab. n. med. Maciejowi Latalskiemu statuetkę "WSPIERAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ NA RZECZ MAŁEGO PACJENTA".
Szczegóły

X-Lecie Stacji Dializ2006-02-14 12:58
14 lutego 2006 r. w Auli Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie odbyła się sesja naukowa z okazji X-lecia Stacji Dializ Kliniki Nefrologii Dziecięcej.
Szczegóły

X Bal Charytatywny2006-02-11 09:46
Już po raz dziesiąty pod tym hasłem Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie, tym razem wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół DSK jako organizacją pożytku publicznego, zorganizował Bal Charytatywny.
Szczegóły

Powołanie Rady Społecznej DSK w Lublinie2006-02-08 11:23
Zarządzeniem Rektora Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie z dnia 8 lutego 2006 r. powołana została Rada Społeczna DSK im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie.
Szczegóły