Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Część Medyczna > Zakłady i Pracownie
Zakłady i Pracownie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Zakład Fizjoterapii
 • Pracownia Badań Potencjałów Słuchowych
 • Pracownia Doboru Aparatów Słuchowych u Małych Dzieci oraz Dopasowania Systemu Implantów Słuchowych 
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
 • Pracownia Audiologiczna
 • Pracownia Endoskopowa
 • Pracownia Cytogenetyczna
 • Pracownia EKG
 • Pracownia Holtera
 • Pracownia ECHO-kardiografii
 • Pracownia Urodynamiczna 
 • Pracownia EEG
 • Pracownia Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia
 • Pracownia EMG
 • Pracownia Densytometryczna
 • Punkt Pobrań Materiałów do Badań