Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Rekrutacja
Rekrutacja na stanowisko ds. rozliczania projektu finansowanego z EFS

 

Rekrutacja na stanowisko ds. rozliczania projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.


Firma: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Miasto: Lublin

Opis oferty pracy

Lublin, 17.05.2019 r.

Zapraszamy osoby spełniające następujące wymagania:

  1. doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na stanowisku związanym z prowadzeniem i rozliczaniem przedsięwzięć,

  2. znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020,

  3. znajomość zagadnień związanych z realizacją i rozliczaniem projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020,

  4. bardzo dobra znajomości dokumentów związanych z realizacją projektów współfinasowanych ze środków EFS, RPO,

  5. znajomość zagadnień związanych PZP i konkurencyjnością,

  6. biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych, w szczególności MS Word i MS Excel,

  7. samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

  8. dokładność i sumienność,

  9. terminowość w wykonywaniu obowiązków.

1. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

CV i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

Szpital zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia.

Dokumenty opisane „Rekrutacja na stanowisko ds. rozliczania projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie”

 

należy składać w Dziale Kadr i Płac pok. 2007 lub 2008, w godzinach: 7.30-15.00

lub przesłać na adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

do dnia 3 czerwca 2019 r. (data wpływu dokumentów do Szpitala)