Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Uniwersytecki Szpital Dziecięcy > Fundusze Europejskie UE > Archiwum Fundusze
Archiwum

 

"Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie’’

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie

zrealizował projekt pn.

,,Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla

Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie’’

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Wartość projektu:    3 913 302,00 PLN

Wartość dofinansowania przez Unię Europejską  85%:     3 326 306,70 PLN

Wartość dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia  15%:       586 995,30 PLN

10 maja 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie

nr UDA-POIS.12.02.00-00-023/08-00

Projekt zrealizowany został w ramach:

działania 12.2. –Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

..............................................................................................................................................

Sprzęt i aparatura medyczna zakupiona w ramach projektu pn.
,,
Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup
nowoczesnej aparatury medycznej dla
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie’’
2010 r.

....................................................................... 

 
Konkurs plastyczny Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta
Plakat
Regulamin