Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Uniwersytecki Szpital Dziecięcy > Rada Kliniczna DSK
Rada Kliniczna

       Rada Kliniczna w obecnym składzie powołana została Zarządzeniem Nr79/2013 Dyrektora DSK z dnia 9.10.2013 r.

Rada Kliniczna jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Szpitala.

Do zadań Rady Klinicznej należy w szczególności przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:

 1)   koordynacji działań jednostek prowadzących działalność medyczną przy realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego oraz jego usprawnianiu,

 2)  kierunków rozwoju świadczeń zdrowotnych i wdrażania nowatorskich metod diagnostyczno-leczniczych z uwzględnieniem oferty dydaktycznej Uniwersytetu,

 3)   skupiania - realokacji potencjału komórek organizacyjnych działalności medycznej Szpitala,

 4)   poziomu świadczeń zdrowotnych, o które aplikuje Szpital w procesie kontraktowania z NFZ z uwzględnieniem potencjału poszczególnych komórek działalności medycznej,

 5)  związanych z realizacją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,

 6)  aktualnego stanu i kierunków rozwoju kształcenia kadr medycznych oraz struktury zatrudnienia,

 7)   stymulacji działalności naukowej i szkoleniowej w poszczególnych klinikach i oddziałach,

 8)  planów rozwoju Szpitala w zakresie inwestycyjnym,

 9)   restrukturyzacji Szpitala,

10)  w innych istotnych sprawach z zakresu działalności Szpitala.

 

Skład Rady Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie:

 Przewodniczący Rady Klinicznej - dr n. med. Jerzy Szarecki - Dyrektor

 Wiceprzewodnicząca Rady Klinicznej ds. Nauki - prof. dr hab. n. med. Maria Małgorzata Zajączkowska - Kierownik Kliniki Nefrologii Dziecięcej

 Członkowie Rady Klinicznej:

 1.  Dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek - Kierownika Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną

 2.  Mgr Alicja Buksińska - Naczelna Pielęgniarka

 3.  Mgr Dorota Chodowska - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

 4.  Dr n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk - Kierownik Polikliniki

 5.  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk - Kierownik Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej

 6.  Mgr inż. Adam Fimiarz - Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury

 7.  Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska - Kierownik Kliniki Patologii Noworodków i Niemowląt

 8.  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gregosiewicz - Kierownik Kliniki Ortopedii Dziecięcej

 9.  Dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski - prof. nadzw. UM, Kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej

 10.  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk - Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

 11.  Dr n. med. Witold Lesiuk - Lekarz Kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

 12.  Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska - Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii

 13.  Mgr Mariusz Miszczuk - Kierownik Apteki Szpitalnej

 14.  Prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk - prof. nadzw. UM, Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej

 15.  Dr hab. n. med. Paweł Nachulewicz - Kierownik Kliniki Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

 16.  Mgr Jarosław Napiórkowski - Kierownik Działu Fizjoterapii Ambulatoryjnej

 17.  Dr n. med. Jolanta Niewiedzioł - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 18.  Dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska - prof. nadzw. UM, Kierownik Kliniki Pediatrii

 19.  Dr n. med. Jolanta Pietraszek-Mamcarz - Lekarz Kierujący Oddziałem Alergologii Dziecięcej

 20.  Dr n. med. Elżbieta Sadurska - p.o. Kierownika Kliniki Kardiologii Dziecięcej

 21.  Dr n. med. Elżbieta Szponar - Lekarz Kierujący Oddziałem Patologii Noworodków

 22.  Lek. med. Paweł Szwarc - Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 23.  Dr n. med. Jolanta Taczała - Lekarz Kierujący Oddziałem Rehabilitacji Dziecięcej i Oddziałem Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej

 24.  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paweł Wieczorek - Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 25.  Lek. med. Irena Woźnica-Karczmarz - Kierownik Działu Krwiolecznictwa