Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Konkursy Ofert > Archiwum Konkursów Ofert
Archiwum Konkursów Ofert

Konkurs ofert nr 16/162016-07-14 17:30
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Opis badania EEG dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Szczegóły

Konkurs ofert nr 17/162016-07-12 14:51
Konkurs ofert na  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie otolaryngologia dziecięca foniatria i audiologia w dni powszednie w godz. od 8.00 rano do godz. 15.35 oraz w dni powszednie od 15.35 do 8.00 rano dnia następnego, a w soboty, niedziele i święta całodobowo  według harmonogramu.
Szczegóły

Konkurs ofert 19/162016-07-07 15:13
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Chirurgia Dziecięca w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym według harmonogramu.
Szczegóły

Konkurs ofert nr 13/162016-06-28 19:38
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: wykonywanie badań diagnostycznych: scyntygraficznych i radioimmunologicznych
Szczegóły

Konkurs ofert nr 14/162016-06-21 19:08
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu Dyżury w Klinice Chorób Płuc i Reumatologii
Szczegóły

Konkurs ofert nr 09/162016-04-18 15:17
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: Dyżury lekarskie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
Szczegóły

Konkurs ofert nr 08/162016-04-18 15:16
Konkurs ofert na na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: Wykonywanie zabiegów operacyjnych chirurgii ręki
Szczegóły

Konkurs ofert nr 03/162016-03-07 14:29
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne: wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej
Szczegóły

Konkurs ofert nr 07/162016-03-01 15:11
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu Pediatria w Oddziale Patologii Niemowląt
Szczegóły

Konkurs ofert nr 05/162016-02-05 13:35
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Endokrynologia w poradni specjalistycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
Szczegóły

Konkurs ofert nr 04/162016-02-04 14:56
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu Pediatria w Oddziale Patologii Niemowląt
Szczegóły

Konkurs ofert nr 33/152015-12-21 15:57
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
Szczegóły

Konkurs ofert nr 30/152015-12-09 15:47
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii dziecięcej.
Szczegóły

Konkurs ofert nr 29/152015-12-09 15:45
Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu Ortopedii
Szczegóły

Konkurs ofert nr 28/152015-12-09 15:42
Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu neurochirurgii
Szczegóły

Konkurs ofert nr 24/152015-12-04 15:35

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 1. Pediatria w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym według harmonogramu

 2. Chirurgia Dziecięca w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym według harmonogramu w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

 

Szczegóły

Ogłoszenie o składaniu ofert na dostarczanie paliwa do agregatu prądotwórczego2015-07-08 08:36
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Antoniego Gębali 6, prosi zainteresowane podmioty gospodarcze o składanie ofert na dostarczanie paliwa (olej napędowy) do agregatu prądotwórczego.
Szczegóły

Konkurs ofert nr 16/152015-06-15 08:52

Ogłasza konkurs ofert na   udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie: Wykonywania zabiegów urologicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

Szczegóły

Konkurs ofert nr 13/152015-03-18 15:00
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne: wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej
Szczegóły

Konkurs nr 09/152015-03-03 15:02
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne: konsultacje i zabiegi w zakresie chirurgii naczyniowej
Szczegóły

Konkurs ofert nr 10/152015-02-25 17:48
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne: wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej
Szczegóły

Konkurs ofert nr 07/152015-02-09 17:20
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne: wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej
Szczegóły

Konkurs ofert nr 04/152015-01-14 14:59

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne (zapewnienie potencjału kadrowego – lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w Warunkach Konkursu) z zakresu:

 1. Ortopedia i Traumatologia w I Oddziale Ortopedii w dni powszednie w godz. od 8.00 rano do godz. 15.35 (przez cały okres obowiązywania umowy) oraz w I i II Oddziale Ortopedii w dni powszednie od 15.35 do 8.00 rano dnia następnego, a w soboty, niedziele i święta w I i II Oddziale Ortopedii całodobowo (przez 50% godzin przypadających na te dni w trakcie trwania umowy - według harmonogramu).
  Dodatkowo przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do:
  - w
  razie konieczności udziela pilnych konsultacji w SOR oraz kwalifikowania pacjentów do przyjęcia do oddziału w trybie pilnym,
  - udzielania porad w poradni specjalistycznej ortopedycznej I według ustalonego grafiku,
  - udzielanie specjalistycznych konsultacji z zakresu ortopedii i traumatologii
  na rzecz oddziałów Szpitala
  -zapewnienia do realizacji zamówienia sprzętu medycznego typu implanty do zabiegów ortopedycznych i traumatologicznych.

Szczegóły

Konkurs ofert nr 03/152015-01-14 14:55

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne (zapewnienie potencjału kadrowego – lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w Warunkach Konkursu) z zakresu:

Kardiologia Dziecięca w trybie całodobowym w dni powszednie , w soboty, niedziele i święta.
Dodatkowo Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do:
- w
razie konieczności udziela pilnych konsultacji w SOR oraz kwalifikowania pacjentów do przyjęcia do oddziału w trybie pilnym,
- udzielania porad w poradni specjalistycznej kardiologicznej (40 godzin tygodniowo -łącznie przez lekarzy udzielających świadczeń w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz lekarzy pozostających w zatrudnieniu na etatach szpitalnych) według ustalonego grafiku zgodnego z obowiązującymi zasadami określonymi przez LOW NFZ,
- udzielanie specjalistycznych konsultacji z zakresu Kardiologii Dziecięcej na rzecz oddziałów Szpitala,

- sprawowania nadzoru specjalistycznego nad lekarzami odbywającymi u Udzielającego Zamówienia specjalizację w ramach rezydentury oraz stażystami w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

Szczegóły

Konkurs ofert nr 34/142014-12-10 16:39
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne z zakresu Kardiologii Dziecięcej w trybie całodobowym, w soboty, niedziele i święta
Szczegóły

Konkurs ofert nr 33/142014-12-09 16:04

Konkurs ofert na:

na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne z zakresu:

1. Ortopedia i Traumatologia w I Oddziale Ortopedii w dni powszednie w godz. od 8.00 rano do godz. 15.35 (przez cały okres obowiązywania umowy) oraz w I i II Oddziale Ortopedii w dni powszednie od 15.35 do 8.00 rano dnia następnego, a w soboty, niedziele i święta w I i II Oddziale Ortopedii całodobowo (przez 50% godzin przypadających na te dni w trakcie trwania umowy - według harmonogramu).
Dodatkowo przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do:
- w
razie konieczności udziela pilnych konsultacji w SOR oraz kwalifikowania pacjentów do przyjęcia do oddziału w trybie pilnym,
- udzielania porad w poradni specjalistycznej ortopedycznej I według ustalonego grafiku,
- udzielanie specjalistycznych konsultacji z zakresu ortopedii i traumatologii
na rzecz oddziałów Szpitala
-zapewnienia do realizacji zamówienia sprzętu medycznego typu implanty do zabiegów ortopedycznych i traumatologicznych.

2. Ortopedia i Traumatologia w II Oddziale Ortopedii w dni powszednie w godz. od 8.00 rano do godz. 15.35 (przez cały okres obowiązywania umowy) oraz w I i II Oddziale Ortopedii w dni powszednie od 15.35 do 8.00 rano dnia następnego, a w soboty, niedziele i święta w I i II Oddziale Ortopedii całodobowo (przez 50% godzin przypadających na te dni w trakcie trwania umowy - według harmonogramu).
Dodatkowo przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do:
- w
razie konieczności udziela pilnych konsultacji w SOR oraz kwalifikowania pacjentów do przyjęcia do oddziału w trybie pilnym,
- udzielania porad w poradni specjalistycznej ortopedycznej II według ustalonego grafiku,
- udzielanie specjalistycznych konsultacji z zakresu ortopedii i traumatologii
na rzecz oddziałów Szpitala
-zapewnienia do realizacji zamówienia sprzętu medycznego typu implanty do zabiegów ortopedycznych i traumatologicznych.

Szczegóły

Konkurs ofert nr 31/142014-11-27 09:35

Ogłasza konkurs ofert na:udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu Chirurgia Dziecięca w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym według harmonogramu

Szczegóły

Konkurs ofert nr 30/142014-11-20 15:14
Ogłasza konkurs ofert na: na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne z zakresu neurochirurgii
Szczegóły

Konkurs ofert nr 25/142014-11-12 14:20

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie
TRANSPORTU SANITARNEGO

Szczegóły

Konkurs ofert nr 24/2014 - LAB2014-09-23 13:43
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i histopatologicznej oraz dzierżawa na ten cel powierzchni i wyposażenia
Szczegóły

Konkurs ofert nr 18/2014 - LAB2014-08-14 13:13
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i histopatologicznej oraz dzierżawa na ten cel powierzchni i wyposażenia
Szczegóły

Konkurs ofert nr 23/142014-08-07 14:40
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii dziecięcej.
Szczegóły

Konkurs ofert nr 22/142014-08-01 09:14
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie badań w zakresie obrazowej diagnostyki radiologicznej, tj. badań metodą rezonansu magnetycznego
Szczegóły

Konkurs ofert nr 20/142014-07-22 11:02

Wykonywanie badań w zakresie obrazowej diagnostyki radiologicznej, tj. badań metodą rezonansu magnetycznego.

Szczegóły

Konkurs ofert nr 21/142014-07-18 13:35

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu :

1. Konsultacji i drobnych zabiegów chirurgii urazowo-szczękowej

2. Konsultacji i drobnych zabiegów chirurgii naczyń

Szczegóły

Konkurs ofert nr 17/142014-06-10 14:54
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych scyntygraficznych i radioimmunologicznych
Szczegóły

Konkurs ofert nr 14/142014-06-03 15:08

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:

 • Konsultacji i drobnych zabiegów chirurgii urazowo-szczękowej
 • Konsultacji i drobnych zabiegów chirurgii naczyń
Szczegóły

Konkurs ofert nr 13/142014-05-19 14:35
Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu pediatrii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Szczegóły

Konkurs ofert nr 11/142014-05-05 15:09
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu pediatrii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Szczegóły

Konkurs ofert nr 10/142014-04-09 14:45
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Kardiologii Dziecięcej.
Szczegóły

Konkurs ofert nr 08/142014-03-20 14:12
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Ortopedii i Traumatologii
Szczegóły

Konkurs ofert nr 05/142014-02-14 14:23
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii dziecięcej
Szczegóły

Konkurs ofert nr 04/142014-01-30 14:47
Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych scyntygraficznych i radioimmunologicznych
Szczegóły

Konkurs ofert nr 03/142014-01-16 17:25
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabiegów urologicznych dla dzieci.
Szczegóły

Konkurs ofert nr 02/142014-01-14 14:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu Pediatrii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Szczegóły

Konkurs ofert nr 01/142014-01-09 15:21

Konkurs ofert na konsultacje i drobne zabiegi z zakresu chirurgii urazowo-szczękowej i chirurgii naczyniowej

Szczegóły

Konkurs ofert nr 16/132013-12-20 14:20
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
Szczegóły

Konkurs ofert nr 15/132013-12-19 14:47
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii
Szczegóły

Konkurs ofert nr 14/132013-12-16 14:14
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii
Szczegóły

Konkurs ofert nr 13/132013-11-28 15:04
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Szczegóły

Konkurs ofert nr 08/132013-11-21 11:49
Konkurs ofert na wykonywanie badań: histopatologicznych, cytologicznych, biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, immunohistochemicznych, immunofluorescencyjnych, mikroskopowo-elektronicznych oraz autopsji
Szczegóły

Konkurs ofert nr 09/132013-11-15 14:06

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne z zakresu neurochirurgii

Szczegóły

Konkurs ofert nr 07/132013-08-20 14:41
Konkurs ofert na wykonywanie badań w zakresie obrazowej diagnostyki radiologicznej
Szczegóły

Konkurs ofert nr 07/132013-07-05 21:47
Konkurs ofert na wykonywanie badań w zakresie obrazowej diagnostyki radiologicznej
Szczegóły

Konkurs ofert nr 04/132013-03-26 14:44
Konkurs ofert na wykonywanie badań w zakresie obrazowej diagnostyki radiologicznej tj. badań metodą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w sytuacji awaryjnej.
Szczegóły

Konkurs ofert nr 03/132013-02-19 14:55
Konkurs ofert na wykonywanie badań diagnostycznych - scyntygraficznych i radioimmunologicznych oraz napromieniania całego ciała pacjenta przed planowanym przeszczepem szpiku kostnego
Szczegóły

Ogłoszenie o konkursie ofert nr 02/132013-02-11 20:15
Świadczenia zdrowotne w zakresie pediatrii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Szczegóły

Konkurs ofert nr 16/122012-12-10 15:03
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: immunohistochemicznych, immunofluorescencyjnych, mikroskopowo-elektronicznych
Szczegóły

Konkurs ofert nr 15/122012-11-26 15:11
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Szczegóły

Konkurs ofert nr 14/122012-10-08 15:02
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego
Szczegóły

Konkurs ofert (13/12)2012-09-20 10:09
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Umowy kontraktowej w Dziale Krwiolecznictwa, w dni powszednie w godz. od 15.35 do 8.00 rano dnia następnego, a w soboty, niedziele i święta całodobowo.
Szczegóły

Konkurs ofert (12/12)2012-08-14 15:07
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne z zakresu neurochirurgii
Szczegóły

Konkurs ofert (11/12)2012-07-11 10:01
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologicznych konsultacji specjalistycznych
Szczegóły

Konkurs ofert (10/12)2012-06-28 14:33
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji i wykonywania zabiegów kardiochirurgicznych
Szczegóły

Ogłoszenie o konkursie ofert2012-06-15 08:47
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji i wykonywania zabiegów kardiochirurgicznych
Szczegóły

Ogłoszenie o konkursie ofert - Laboratorium2012-04-24 14:45
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz dzierżawa na ten cel powierzchni i wyposażenia
Szczegóły

Konkursy ofert (07/12)2012-04-18 14:48
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Ortopedia)
Szczegóły

Ogłoszenie o konkursie ofert (06/12)2012-03-19 15:04
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób narażonych na zakażenie: wirusem HIV, wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV), wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)
Szczegóły

Ogłoszenie o konkursie ofert (05/12)2012-03-13 14:44
Konkurs ofert na Kardiologia Dziecięca w dni powszednie od godz. 15:35 do godziny 08:00 dnia następnego, a w soboty, niedziele i święta w trybie całodobowym
Szczegóły

Ogłoszenie o konkursie ofert (04/12)2012-03-05 18:23
Konkurs ofert na wykonywanie badań w zakresie obrazowej diagnostyki radiologicznej tj. badań metodą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
Szczegóły

Ogłoszenie o konkursie ofert2012-02-20 14:53
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu pediatrii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym DSK
Szczegóły

Ogłoszenie o konkursie ofert2012-02-10 14:51
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu pediatrii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Szczegóły

Ogłoszenie o konkursie ofert2012-02-07 15:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Szczegóły

Ogłoszenie o konkursie ofert2012-01-19 14:44
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Hematologia i Onkologia Dziecięca z Transplantologią
Szczegóły

Ogłoszenie o konkursie ofert2011-12-27 12:42
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz dzierżawa na ten cel powierzchni i wyposażenia
Szczegóły