Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Praktyczne Informacje dla Pacjentów > Hotel dla Rodziców/Opiekunów Dziecka - opłaty
Hotel dla Rodziców/Opiekunów Dziecka

Hotel dla Rodziców/Opiekunów Dziecka hospitalizowanego w szpitalu

Telefon: 81 71 85 199 ( w godz. 11.00-14.00)

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie umożliwia Rodzicom i Opiekunom dzieci hospitalizowanych spoza Lublina zakwaterowanie w Hotelu . Jest tu 8 pokoi trzyosobowych i 2 dwuosobowe.

Szpital zapewnia pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w hotelu dla:

  • Matek karmiących
  • Rodziców bądź opiekunów dzieci w okresie około operacyjnym
  • Rodziców bądź opiekunów dzieci znajdujących się w najcięższej fazie choroby

Matki maja możliwość przygotowywania dodatkowych posiłków dla dzieci, korzystając z kuchenki będącej na terenie hotelu.

 
  

Istnieje ponadto możliwość kwaterowania rodziców i opiekunów
hospitalizowanych dzieci w pobliskich Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy tej samej ulicy. Domy Studenckie dysponują pokojami jedno i dwu osobowymi, własnym węzłem sanitarnym oraz pokojami studenckimi 1, 2 , 3 osobowymi.

OPŁATY HOTELOWE dla Matek/Opiekunów dzieci hospitalizowanych w Oddziałach Szpitala (obowiązują od 1.01.2016r.):

- w Hotelu Matki Dziecka - 22 zł. (netto) za 1 dobę hotelową

- w Oddziale/Klinice - 25,30 zł. (netto) za 1 dobę hotelową 

 do w/w opłat doliczamy VAT

Dla Matek/Opiekunów dzieci hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji (obowiązują od 1.01.2016r.) - 15 zł. (brutto) za 1 dobę hotelową.

Cennik opłat hotelowych o podwyższonym standardzie:

- Pokój jednoosobowy, wysoki standard ( kawa, herbata, mydło i szampon jednorazowy, ręcznik codzienna wymiana) - 120 zł. (netto) za 1 dobę hotelową,

-  Pokój jednoosobowy bez dodatkowego wyposażenia - 50 zł. (netto) za 1 dobę hotelową

 do w/w opłat doliczamy VAT


Zasady korzystania z pomieszczeń hotelowych

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

1.        Prawo do korzystania z pomieszczeń hotelowych przysługuje jednemu z rodziców/ opiekunów pacjenta hospitalizowanego w Oddziale Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Prawo do korzystania z pokoi gościnnych przysługuje rodzicom/ opiekunom pacjentów oraz innym osobom - w szczególności pracownikom ochrony zdrowia.

2.        Rodzic/ opiekun pacjenta lub inna osoba (w szczególności pracownik ochrony zdrowia) winni zgłosić się do administratora pokoi hotelowych celem ustalenia możliwości korzystania z noclegu.

3.        Administrator wydaje Kartę pobytu.

4.        Z Kartą pobytu rodzic/ opiekun pacjenta lub inna osoba (w szczególności pracownik ochrony zdrowia) zgłasza się do Działu Finansowo-Księgowego - do Kasy Szpitala, gdzie otrzymuje fakturę VAT lub paragon fiskalny i opłaca pobyt w hotelu.

5.        Na podstawie dowodu wpłaty (faktury, paragonu) administrator pokoi hotelowych dokonuje zameldowania poprzez wpis do Księgi hotelowej oraz wydaje klucze.

6.        Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 11.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego (po godz. 11.00 jest naliczana następna doba).

7.        W pomieszczeniach hotelowych przebywać mogą tylko osoby zameldowane.

8.        Przyjęcie i rezerwacja miejsc hotelowych odbywają się w godzinach 11.00 - 14.00.

9.        Rezerwacje telefoniczne miejsc w hotelu dokonywane są z wyprzedzeniem dwudniowym (nr telefonu:  81 71-85-199).

10.     Nadzór nad przestrzeganiem Zasad korzystania z pomieszczeń hotelowych  oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji powierza się statystykowi medycznemu (referentce), będącej administratorem pokoi hotelowych.

11.     Jeżeli pobyt został opłacony, a korzystający wcześniej opuści pomieszczenie hotelowe zwrot kosztów pobytu uzależniony jest od zdania kluczy do administratora pokoi hotelowych lub pracownika ochrony.