Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Aktualności, ogłoszenia, praca > PRACA OGŁOSZENI
PRACA W USzD


 

Rekrutacja na stanowisko ds. rozliczania projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.

 


 OGŁOSZENIE
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
lekarzy medycyny ze specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 15.35 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego lub w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dyżury medyczne)
Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl

OGŁOSZENIE
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w pionie pediatrycznym
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
lekarza ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii
lub lekarza, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne co najmniej po drugim roku
odbywania specjalizacji w dziedzinie pediatrii
w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dyżury medyczne) lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 15.35
do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.
Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.plOGŁOSZENIE

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lekarza medycyny ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii, w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 15.35 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego lub w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dyżury medyczne).

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

kadry@dsk.lublin.pl 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy

lekarzy medycyny ze specjalizacją w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

w pełnym wymiarze czasu pracy lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 13.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adres:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr - pokój nr 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zatrudni w Poradni Zdrowia Psychicznego, w wymiarze ok. 13 godzin tygodniowo, lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Godziny i dni pracy w Poradni do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl

 


 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie kardiologia dziecięca.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl


Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
poszukuje  kandydatów  do pracy  na stanowisku:
lekarz medycyny  ze specjalizacją w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl