Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Aktualności, ogłoszenia, praca > PRACA OGŁOSZENI
PRACA W USzD
OGŁOSZENIE

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lekarza medycyny ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii, w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 15.35 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego lub w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dyżury medyczne).

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

kadry@dsk.lublin.pl


Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje kandydata do pracy z uprawnieniami

ratownika wodnego pływalni

spełniającego następujące warunki:

- ukończony kurs w zakresie ratownictwa i technik pływackich z uzyskaniem stopnia ratownika WOPR,

- ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika w rozumieniu ustawy o PRM

- posiadanie ważnej legitymacji członka WOPR oraz ważnej karty identyfikacyjnej WOPR,

- patent lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym,

- udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin w parku wodnym lub pływalni.

Dodatkowo preferowane u kandydata wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Dział Kadr – pokój 2007

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

kadry@dsk.lublin.pl 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy

lekarzy medycyny ze specjalizacją w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

w pełnym wymiarze czasu pracy lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 13.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adres:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr - pokój nr 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zatrudni w Poradni Zdrowia Psychicznego, w wymiarze ok. 13 godzin tygodniowo, lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Godziny i dni pracy w Poradni do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl

 


 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie kardiologia dziecięca.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl


Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
poszukuje  kandydatów  do pracy  na stanowisku:
lekarz medycyny  ze specjalizacją w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl