Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Praktyczne Informacje dla Pacjentów
Informacje dla Pacjentów, Rodziców, Opiekunów

 

Rodzice i Opiekunowie!
Przypominamy !
 

 

 


Szanowni Rodzice

              Uprzejmie informujemy, że rejestracja pacjentów do poszczególnych Poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  w Lublinie  odbywa się na wyznaczone godziny.

Nie dotyczy Poradni: Chirurgicznej, Ortopedycznej i Ginekologicznej dla Dziewcząt.


Przypominamy !

 
Rodzice i Opiekunowie!
NA CZAS POBYTU W ODDZIALE SZPITALNYM
W GODZINACH NOCNYCH,
OBOWIĄZKOWE JEST NOSZENIE
I D E N T Y F I K A T O R A ,
który Rodzic/Opiekun otrzymuje
od pielęgniarki danego Oddziału.
Identyfikator należy zwrócić przed wypisem.