Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Aktualności, ogłoszenia, praca > Ogłoszenia
Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych2018-10-19 13:26
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w związku z konkursem nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-005/18 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Szczegóły

Informacja dotycząca wolnych miejsc w akademikach UM w Lublinie2015-08-06 11:55
Szczegóły pod adresem: www.akademiki.umlub.pl
Szczegóły

Ogłoszenie 2015-07-07 09:24
Ogłoszenie o składaniu ofert na dostarczanie paliwa do agregatu prądotwórczego
Szczegóły

WAŻNE!!! INFORMACJA WAŻNE!!!2009-06-25 07:41

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

Uprzejmie informujemy o konieczności posiadania książeczki zdrowia dziecka podczas każdej wizyty w Poradniach Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Szczegóły

INFORMACJA2009-02-12 11:18
Informacja dotycząca reklamy produktów leczniczych na terenie Uniwersyteckiego Szpitala  Dziecięcego w Lublinie
Szczegóły