Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Komórki Organizacyjne > Komórki organizacyjne podl. Z-cy Dyr. ds. Lecz.
Komórki organizacyjne podlegające Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

Dział Krwiolecznictwa

Apteka Szpitalna

Lekarz Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Stanowisko ds. Badań Klinicznych

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Stanowiska ds. Kontroli Rozliczeń Usług Laboratoryjnych

Oddziały Szpitalne

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Izba Przyjęć

Blok Operacyjny

Stacja Dializ

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Fizjoterapii

Poliklinika